in Nieuwsbericht

Voorziene route

Route_Aalst_Asse_Brussel

Algemene gegevens:
• Traject voor auto via E40: 23,6 km
• Vogelvlucht: 19,1 km
• Traject via N9 (auto/fiets): 21,5 km (+13%)
• Traject via binnenbaantjes: 23,5 km (+23%)
• Wensroute (Affligemdreef/AB): 21,7 km (+14%, is benaderd)

Voordelen wensroute:
• Veel infrastructuur bestaat reeds; het is eerder een upgrade naar fietssnelweg
• Veiligheid: Fietspaden liggen meestal los van algemene weg, weinig kruispunten
• Comfort: minimum aan stijgen/dalen, geen kasseien/klinkers
• Aangenaam: niet naast de steenweg (geen stank, herrie, etc.)

Voorwaarden voor goede functionele fietsroutes
1. Samenhang
• Verbindt attractiepolen
• Uniform en continue
2. Direct
• Direct in tijd (weinig gelijkvloerse kruispunten / verkeerslichten)
• Direct in afstand (omrijfactor max 1,2 tov hemelsbreed)
3. Aantrekkelijk
• Afwisselende omgeving
• Weg van drukke verkeersassen
4. Veilig
• Conflicten zoveel mogelijk vermijden
• Fietsers scheiden van gemotoriseerd verkeer
• Eenzijdige fietsongevallen voorkomen
• Sociale veiligheid
5. Comfortabel
• Asfalt
• Hellingen beperken
• Wegbewijzering