in Nieuwsbericht

Mailing naar leden en sympathisanten

Betreft: Vraag om steun voor realisatie van een fietssnelweg Aalst-Affligem-Asse-Brussel

 

Beste Fietsersbondleden en -sympathisanten

 

Graag vragen we om jullie steun! De Fietsersbond wil de bevoegde overheden vragen om een fietssnelweg van Aalst naar Brussel over Affligem en Asse aan te leggen!

Jullie kunnen ons op de volgende manieren steunen:

 

  • Fiets op zondag 11 september 2016 met ons mee van Aalst naar Brussel en terug. Aansluiten is mogelijk op meerdere plaatsen tussenin. De eerste informatie is op de website https://fietsroutebrussel.wordpress.com/ nu al terug te vinden. Alle informatie zal tegen begin september op deze website geplaatst worden.
  • Wil je niet enkel meefietsen, maar ook actief de fietstocht helpen begeleiden? Mail ons dan op fietsroute.brussel@gmail.com.

Waarom deze vraag?

Ten oosten en ten zuiden van Brussel werden er al fietssnelwegen gerealiseerd: Leuven – Brussel en Halle – Brussel. De realisatie van een noordelijke fietssnelweg die Brussel via Vilvoorde met Mechelen zal verbinden is lopende. Ten westen van Brussel is men al begonnen met de aanleg van een fietssnelweg tot Asse centrum (de AB-route), maar er zijn nog geen plannen om deze door te trekken tot Aalst. Daar willen wij, de Fietsersbondafdelingen van Aalst, Affligem en Asse, verandering in brengen. Wij vinden dat de al geplande “AB-route” moet uitgebreid worden tot de AAAB-route (Aalst-Affligem-Asse-Brussel).

  • De afstand van de AAAB-route is vergelijkbaar met de afstanden van de al gerealiseerde en geplande fietssnelwegen vanuit Brussel naar Leuven, Mechelen of Halle.
  • Er is al een zeer goede fietsverbinding tussen Aalst en Affligem via de Affligemdreef en via de N9 en men is volop bezig om vanaf het station van Asse tot in Jette de AB-route te realiseren. Tussen het station van Asse en de Affligemdreef is er echter momenteel geen enkele fietsvriendelijke verbindingsroute. Men moet als fietser via hobbelige fietspaden langs de (gewest-)wegen rijden en/of via kasseien en serieuze hellingen langs de binnenbanen.

Vanuit de Fietsersbondafdelingen Aalst, Affligem en Aalst zullen we aan de bevoegde overheden op 11 september 2016 onze voorstellen overmaken om op korte termijn tot een voorlopige AAAB-route te komen en op langere termijn tot een volwaardige AAAB-fietssnelweg.

We hopen hierbij massaal op jullie actieve steun om mee deze voorstellen te verdedigen! Want alleen als genoeg mensen duidelijk maken dat ze vragende partij zijn voor de AAAB-fietssnelweg, zal hij er ook komen. We hopen dus op jullie massale opkomst op 11 september 2016 en jullie nog massalere steun via onze website!

 

Met vriendelijke groeten,

Voorzitters Marleen Stallaerts, Hans Bom en Rob Noort,

Namens de Fietsersbondafdelingen van Aalst, Affligem en Asse