in Nieuws

Persmap en algemene informatie

De Fietsersbondafdelingen Aalst, Affligem en Asse pleiten voor de realisatie van een fietssnelweg Aalst – Affligem – Asse – Brussel, kortweg de AAAB-route. Daartoe organiseren ze op zondag 11 september 2016 een fietstocht van Aalst, via Affligem en Asse naar Brussel en terug. Op die dag zullen ze hun voorstellen  aan de bevoegde overheden overmaken om op korte termijn tot een voorlopige AAAB-route te komen en op langere termijn tot een volwaardige AAAB-fietssnelweg.

De volledige lijst met voorstellen vind je in de : Persmap

Wensroute

Ten westen van Brussel is men al begonnen met de aanleg van een fietssnelweg tot Asse centrum (de AB-route), maar er zijn nog geen plannen om deze door te trekken tot Aalst. Daar willen de Fietsersbondafdelingen van Aalst, Affligem en Asse, verandering in brengen.

Marleen Stallaerts, van Fietsersbond Aalst licht dit toe: “We vinden dat de al geplande “AB-route” moet uitgebreid worden tot de AAAB-route (Aalst-Affligem-Asse-Brussel). De afstand van de AAAB-route is vergelijkbaar met de afstanden van de al gerealiseerde en geplande fietssnelwegen vanuit Brussel naar Leuven, Mechelen of Halle. Er is bovendien al een zeer goede fietsverbinding tussen Aalst en Affligem via de Affligemdreef. Tussen het station van Asse en de Affligemdreef is er echter momenteel geen enkele fietsvriendelijke verbindingsroute. Dat is voor ons onaanvaardbaar!”

Wie mee het voorstel van de AAAB-route wil steunen, kan op zondag 11 september 2016 meefietsen vanaf Aalst, Affligem, Asse centrum of Zellik centrum of kan zijn steun betuigen via de website.