in Nieuws

Persbericht : Fietsersbond vraagt realisatie fietssnelweg Aalst-Affligem-Asse-Brussel

De Fietsersbondafdelingen Aalst, Affligem en Aalst pleiten voor de realisatie van een fietssnelweg Aalst – Affligem – Asse – Brussel, kortweg de AAAB-route. Daartoe organiseerden ze op zondag 11 september 2016 een fietstocht van Aalst, via Affligem en Asse naar Brussel en terug. Er waren een 100-tal fietsende deelnemers en er zijn al meer dan 200 steunbetuigingen via de website van de actie.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=C5lkJysEScc?rel=0]

De gedeputeerde voor mobiliteit uit Vlaams-Brabant, Tom Dehaene (CD&V), was aanwezig bij de aankomst in Brussel en hij beloofde alvast om het dossier grondig te bekijken. Sp.a parlementslid Katia Segers kwam ook een klein stuk meefietsen vanaf de abdij van Affligem en beloofde dat zij over dit dossier een parlementaire vraag aan minister Ben Weyts zal stellen. Vanuit Groen namen de Aalsterse fractieleider Andreas Verleysen, de Assese fractieleider Edward Van Keer en de Assese Groen voorzitter Jan De Leeuw deel aan de fietstocht.

Groen stelde het idee van een AAAB-route al in juni 2015 op de Assese gemeenteraad voor. Toen werd vanuit de meerderheid nog gevreesd dat de provincie Vlaams-Brabant een doortrekking tot Aalst niet zou zien zitten. Gedeputeerde Tom Dehaene liet nu duidelijk verstaan dat hij openstaat voor het idee van een fietssnelweg tussen Aalst en Brussel.

Ten oosten en ten zuiden van Brussel werden er al fietssnelwegen gerealiseerd: Leuven – Brussel en Halle – Brussel. De realisatie van een noordelijke fietssnelweg die Brussel via Vilvoorde met Mechelen zal verbinden is lopende. Ten westen van Brussel is men al begonnen met de aanleg van een fietssnelweg tot Asse centrum (de AB-route), maar er zijn nog geen officiële plannen om deze door te trekken tot Aalst.

Marleen Stallaerts, secretaris van Fietsersbond Aalst licht het idee achter de vraag naar een AAAB-route  toe: “We vinden dat de al geplande “AB-route” moet uitgebreid worden tot de AAAB-route. De afstand van de AAAB-route is vergelijkbaar met de afstanden van de al gerealiseerde en geplande fietssnelwegen vanuit Brussel naar Leuven, Mechelen of Halle. Er is bovendien al een zeer goede fietsverbinding tussen Aalst en Affligem via de Affligemdreef. Tussen het station van Asse en de Affligemdreef is er echter momenteel geen enkele fietsvriendelijke verbindingsroute. Dat is voor ons onaanvaardbaar!”

Wie mee het voorstel van de AAAB-route wil steunen, kan zijn steun nog steeds betuigen via de website https://fietsroutebrussel.wordpress.com/toon-je-steun/. Meer gedetailleerde informatie over een mogelijk tracé voor de AAAB-route is terug te vinden op deze website.

 

Contactpersonen:

Katia Segers

v.l.n.r. Hans Bom (voorzitter Fietsersbond Affligem), Katia Segers (Vlaams parlementslid sp.a), Rob Noort (voorzitter Fietsersbond Asse), Andreas Verleysen (Groen fractieleider Aalst)

© Marleen Stallaerts _ MindSPhotography.be - no reproduction without creditline.

v.l.n.r. Thierry Jiménez (Fietsersbond), Rob Noort (voorzitter Fietsersbond Asse), Tom Dehaene (gedeputeerde mobiliteit Vlaams-Brabant, CD&V), Marleen Stallaerts (secretaris Fietsersbond Aalst)