in Nieuws

neen wij zijn niet stil gevallen

Op de achtergrond blijven we werken, en druk uit oefenen voor een goede fietsweg naar Brussel.

Een mooie fietssnelweg door groen gebied, zo rechtstreeks mogelijk, en zonder lawaai en stof van auto’s.

Deze week was er trouwens terug sprake van een al dan niet verharding van smige landbouwwegen

Nog volgens de Fietsersbond kunnen de veldwegels beter meteen verhard worden met asfalt of beton. “We spreken dan over een verharde strook van drie meter breed – zeker in de Kouter en Heierveld”, aldus Noort. “Dat is nodig om de fietsveiligheid en -comfort te garanderen. Bovendien is een volledige verharding goedkoper dan de aanleg van tweesporenbeton. De heraanleg van de landbouwweg tussen het containerpark en Asse-ter-Heide kunnen we op een commissievergadering bespreken. Als er toch nog een derde fietsroute gerealiseerd kan worden, dan adviseren wij om de Broekeweg en de aansluitende voetweg richting Asbeek in asfalt aan te leggen.”

Als we willen dat er een goede fitssnelweg naar Brussel komt moeten we ons zeker blijven inzetten.