Persbericht: Fietsersbond ijvert op 19 mei voor 2 betere fietssnelwegen

Fietsersbond ijvert
op 19 mei voor 2 betere fietssnelwege​
vanuit Aalst-Asse-Affligem-Haaltert en Ternat
naar Brussel

De Fietsersbond (afdelingen van Aalst, Asse, Affligem, Haaltert en Ternat) organiseert een begeleide fietstocht voor 2 gewenste fietssnelwegen: vanuit Aalst naar Brussel langs de F220 en F212 (via Affligem, vanaf Asse langs de spoorweg) en terug langs de F2 (spoorweg Aalst-Brussel via Dilbeek en Ternat).​

Zij doet dit, in de aanloop van de verkiezingen, om het aanleggen van deze noodzakelijke infrastructuur onder de aandacht te brengen bij onze toekomstige verkozenen.​

Blauwe: aangelegd en afgewerkt – grijs: voorziene route – rood: geplande fietsroute, deels wensroute

Onze eerste actie was in september 2016, en ondertussen zijn er reeds plannen gemaakt de provincies in samenwerking met planbureaus, maar jammer genoeg moeten we constateren dat de uitvoering nog steeds niet is gebeurd.

Voor de afdelingen in de regio is het eenvoudig, de voordelen van fietsen (naar het werk) zijn enorm:
⦁​ ​ ​ het zorgt voor minder files (voordeel voor bedrijven, werknemers, milieu)
⦁​ ​ ​ het komt de gezondheid enorm te goede, dus minder kosten voor de maatschappij (tot 45% minder kanker, 46% minder hartaandoeningen), het maakt de mensen gelukkiger (minder werkverlet, hogere levenskwaliteit)
⦁​ ​ ​ fietsen versterkt de sociale cohesie (mensen ontmoeten elkaar weer)
⦁​ ​ ​ De fiets is een democratisch vervoersmiddel: iedereen kan er één aanschaffen
⦁​ ​ ​ Goed aangelegde fietswegen trekt fietsers aan en maakt het fietspotentieel groter

Bovendien is in de regio van Aalst tot Brussel veel werkgelegenheid en zijn de afstanden nooit erg groot, waardoor ze steeds fietsbaar zijn.​
Woon je bijvoorbeeld in Asse of Ternat, kom je binnen de 45 min in Aalst of grootste deel van Brussel
Dit toont duidelijk aan welk potentieel onze regio heeft op vlak van pendelverkeer per fiets. De afstand tussen Aalst en Brussel centrum is slechts 27 km…

In de regio, net zoals elders in Vlaanderen, wordt er veel recreatief gefietst, het ​ percentage fietspendelverkeer is er echter lager.

Er is één grote rem op het massaal gebruik van de fiets voor functioneel en pendelverkeer: de veiligheid. Hierbij is de fietsinfrastructuur de grote uitdaging!
Meer en veiligere fietspaden trekt ook meer fiets (pendel-) verkeer aan.

Wie graag meefietst om te helpen druk te zetten op de beleidsmakers, kan op verschillende plaatsen aansluiten:

-Samenkomst in Aalst Werfplein vanaf 9u30, vertrek ten laatste om 10u​
– vanuit Haaltert is er een vertrek voorzien om 9u aan de Bibliotheek
– Abdij in Affligem om 10u45
– Station Asse om 12u
Denk er aan een eventuele Pick-Nick en drankje te voorzien.

Verdere info kan je vinden op:
Site fietsroutebrussel
Dossier voor F220-F212

Contactgegevens :
Marleen Stallaerts – info@fietsersbond-Aalst.be – +32 475611568

F220-F212-F2 Actieroute 19 mei 2019

Op 19 mei wensen we met zo veel als mogelijk mensen richting Brussel te fietsen.

Samenkomst in Aalst Werfplein vanaf 9u30, vertrek ten laatste om 10u
Voor de mensen die mee wensen vanuit Haaltert is er een vertrek voorzien 9u aan de Bibliotheek
Abdij in Affligem om 10u45
Station Asse om 12u

Denk er aan een eventuele Pick-Nick en drankje te voorzien.

Hier kan je de GPS-track bekijken

Moest iemand ergens anders willen mee vertrekken kan dit, geef eventueel een seintje via info@fietsersbond-aalst.be , dank je.

 

Mailing naar leden en sympathisanten

Betreft: Vraag om steun voor realisatie van een fietssnelweg Aalst-Affligem-Asse-Brussel

 

Beste Fietsersbondleden en -sympathisanten

 

Graag vragen we om jullie steun! De Fietsersbond wil de bevoegde overheden vragen om een fietssnelweg van Aalst naar Brussel over Affligem en Asse aan te leggen!

Jullie kunnen ons op de volgende manieren steunen:

 

  • Fiets op zondag 11 september 2016 met ons mee van Aalst naar Brussel en terug. Aansluiten is mogelijk op meerdere plaatsen tussenin. De eerste informatie is op de website https://fietsroutebrussel.wordpress.com/ nu al terug te vinden. Alle informatie zal tegen begin september op deze website geplaatst worden.
  • Wil je niet enkel meefietsen, maar ook actief de fietstocht helpen begeleiden? Mail ons dan op fietsroute.brussel@gmail.com.

Waarom deze vraag?

Ten oosten en ten zuiden van Brussel werden er al fietssnelwegen gerealiseerd: Leuven – Brussel en Halle – Brussel. De realisatie van een noordelijke fietssnelweg die Brussel via Vilvoorde met Mechelen zal verbinden is lopende. Ten westen van Brussel is men al begonnen met de aanleg van een fietssnelweg tot Asse centrum (de AB-route), maar er zijn nog geen plannen om deze door te trekken tot Aalst. Daar willen wij, de Fietsersbondafdelingen van Aalst, Affligem en Asse, verandering in brengen. Wij vinden dat de al geplande “AB-route” moet uitgebreid worden tot de AAAB-route (Aalst-Affligem-Asse-Brussel).

  • De afstand van de AAAB-route is vergelijkbaar met de afstanden van de al gerealiseerde en geplande fietssnelwegen vanuit Brussel naar Leuven, Mechelen of Halle.
  • Er is al een zeer goede fietsverbinding tussen Aalst en Affligem via de Affligemdreef en via de N9 en men is volop bezig om vanaf het station van Asse tot in Jette de AB-route te realiseren. Tussen het station van Asse en de Affligemdreef is er echter momenteel geen enkele fietsvriendelijke verbindingsroute. Men moet als fietser via hobbelige fietspaden langs de (gewest-)wegen rijden en/of via kasseien en serieuze hellingen langs de binnenbanen.

Vanuit de Fietsersbondafdelingen Aalst, Affligem en Aalst zullen we aan de bevoegde overheden op 11 september 2016 onze voorstellen overmaken om op korte termijn tot een voorlopige AAAB-route te komen en op langere termijn tot een volwaardige AAAB-fietssnelweg.

We hopen hierbij massaal op jullie actieve steun om mee deze voorstellen te verdedigen! Want alleen als genoeg mensen duidelijk maken dat ze vragende partij zijn voor de AAAB-fietssnelweg, zal hij er ook komen. We hopen dus op jullie massale opkomst op 11 september 2016 en jullie nog massalere steun via onze website!

 

Met vriendelijke groeten,

Voorzitters Marleen Stallaerts, Hans Bom en Rob Noort,

Namens de Fietsersbondafdelingen van Aalst, Affligem en Asse

Voorziene route

Route_Aalst_Asse_Brussel

Algemene gegevens:
• Traject voor auto via E40: 23,6 km
• Vogelvlucht: 19,1 km
• Traject via N9 (auto/fiets): 21,5 km (+13%)
• Traject via binnenbaantjes: 23,5 km (+23%)
• Wensroute (Affligemdreef/AB): 21,7 km (+14%, is benaderd)

Voordelen wensroute:
• Veel infrastructuur bestaat reeds; het is eerder een upgrade naar fietssnelweg
• Veiligheid: Fietspaden liggen meestal los van algemene weg, weinig kruispunten
• Comfort: minimum aan stijgen/dalen, geen kasseien/klinkers
• Aangenaam: niet naast de steenweg (geen stank, herrie, etc.)

Voorwaarden voor goede functionele fietsroutes
1. Samenhang
• Verbindt attractiepolen
• Uniform en continue
2. Direct
• Direct in tijd (weinig gelijkvloerse kruispunten / verkeerslichten)
• Direct in afstand (omrijfactor max 1,2 tov hemelsbreed)
3. Aantrekkelijk
• Afwisselende omgeving
• Weg van drukke verkeersassen
4. Veilig
• Conflicten zoveel mogelijk vermijden
• Fietsers scheiden van gemotoriseerd verkeer
• Eenzijdige fietsongevallen voorkomen
• Sociale veiligheid
5. Comfortabel
• Asfalt
• Hellingen beperken
• Wegbewijzering